diumenge, 1 de març de 2015

Privatització al Pere Virgili

Aquests dies a Gràcia i a Barcelona s'està parlant força de l’hotel que volen fer al Deutsche Bank, involucrant-se l’ajuntament de Barcelona, amb requalificacions, plans especials i demès.

La defensa dels barris, en favor de espais per viure, amb qualitat de vida, espais públics, rebutjant la massificació turística, massificació que esdevé a partir d’una sèrie d’activitats econòmiques que, com l’operació de privatització d’una part del Parc Sanitari Pere Virgili fa que es redueixi l’espai públic de Barcelona, en favor d’una operació que en el Consell de Salut no varen saber donar gaire informació. Consell en el que hi ha representació del Consorci Sanitari de Barcelona
 
40.000 m² en mig d’un complex sanitari per fer-hi una universitat privada, del Opus segons les infos. Això no te nom ni cognom! Qui s’enriquirà? A quin preu es vendrà el sol?

Em ve al cap el pelotazo de la Quirón on es va intentar requalificació/permuta a preu de ‘saldo’ on la ciutat perdia. Les veïnes i veïns de Gràcia ho varen (ho varem) guanyar als tribunals.

Cal estar amatents al que posen i al que treuen.... Quan es reivindica “Gràcia no està en venda” la reivindicació va més enllà dels negocis dels lobbys turístics i hotelers, avarca i afecta a diferents esferes, sectors i barris del districte de Gràcia. 

El proper 10 de març en el plenari de Gràcia van diversos projectes, que ja han passat per comissions reglamentàries, fent camí per a la seva aprovació, entre ells el del Deutsche Bank i el del Pere Virgili.


Deixo aquí la carta al director publicada a L’Independent de Gràcia aquesta darrera setmana (27Febrer 2015)


PRIVATITZACIÓ EN EL PERE
VIRGILI I CAP REACCIÓ

Dimarts va haver Consell de Salut
del districte de Gràcia. Al punt de
diversos vaig demanar per la in-
formació apareguda en el darrer
número de l’Independent sobre la
privatització d’una part de l’espai
del Parc Sanitari Pere Virgili, do-
nat que es tractava d’un espai que
corresponia a una entitat sanitària
i pública. Com un espai públic po-
dia passar a ser privat? La resposta
va ser per caure de cul, de no haver
estat asseguda: Bé, sembla que hi
ha un espai que no s’utilitza. Sem-
bla que es farà un equipament
universitari que tractaria temes de
salut,.... era com si demanés quel-
com que no toca. Però allí hi havia
representació del Consorci Sanitari
de Barcelona, ens públic constituït
per la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, adscrit
al CatSalut.... Venda de patrimo-
ni. Altres preguntes són a l’article
d’aquest diari: que hi ha dels ser-
veis de salut mental i sociosanitaris
que estaven programats?
Cal posar fil a l’agulla. També aquí
cal dir prou Barcelona en venda!
Prou Catalunya en venda.
Àngels Tomàs

Cap comentari:

Publica un comentari