dijous, 6 d’abril de 2017

Sobre el dret a l’avortament
El 3 de març es va realitzar, en una biblioteca Jaume Fuster plena, la 1ª Jornada sobre Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva, organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Va ser una jornada força interessant amb la presentació de diferents treballs: “La situació dels drets sexuals i reproductius a Barcelona”, ‘Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centre educatius de la ciutat de Barcelona’, “Els drets sexual en la població jove de Barcelona”...


De les diferents taules que varen desenvolupar-se em varen cridar especialment l’atenció les dades presentades per l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i el CJAS (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat) resultat d’un sondeig realitzat a més de 200 dones de Barcelona d’entre 14 i 30 anys. Segons aquest sondeig:-          La meitat de les dones enquestades de menys de 30 anys no saben que poden avortar per decisió pròpia.

-          Dos de cada tres menors d’edat tenen una informació equivocada sobre el dret a l’avortament de les menors de 18 anys.

-          Més del 80% de les dones enquestades no sabien que avortar és gratuïtEl dret a la salut sexual i reproductiva, per descomptat, va molt més enllà del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. Te a veure amb els mètodes de contracepció, el que és i com es desenvolupa la sexualitat. Respecte a la gent jove, a nivell territorial existeixen desigualtats en l’embaràs adolescent en els barris de Barcelona i també hi ha desigualtats socials en l’ús de mètodes anticonceptius en els nois i les noies escolaritzats en la ciutat.La lluita en favor del dret a l’avortament ha estat una reivindicació històrica de les dones i del moviment feminista durant dècades, que a permès ampliar el dret. Al 1985 s’aprovà la que despenalització d’alguns supòsits. La lluita va continuar. Al 2010 s’aprovà la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Vigent avui, però recorreguda al Constitucional pel PP. Al novembre 2015 de milers de dones ens manifestem a Madrid davant l’anunci del PP d’una eventual retallada de la llei IVE. L’entorn del 8 de Març és un bon moment per a la reflexió. Per poder garantir els drets que la llei reconeix. Cal garantir el dret fonamental a la informació i a la millora en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs per a totes les dones.Fruit d’aquesta diagnosi, en la jornada del dia 3, es presentà la campanya conjunta de l’Ajuntament BCN i la Generalitat, ‘L’avortament: una opció i també un dret’ acompanyada d’un díptic explicatiu sobre que diu la llei, els terminis, si s’és major d’edat o menor i els centres d’atenció per a les dones i joves.El dret a la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs en els supòsits i requisits establerts per la Llei està garantit. Això cal que totes les dones ho sàpiguen.En cas que la interrupció voluntària de l'embaràs sigui a petició de la dona (article 14), s’ha d'anar a un centre d’atenció a la salut sexual i reproductiva del sistema sanitari públic, a la unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) on els professionals sanitaris (especialistes en obstetricoginecologia, infermeria, medicina i psicologia) li donaran la informació necessària, valoraran les opcions disponibles i l’adreçaran al servei més adequat per atendre-la.Pel que fa a Gràcia, el districte te l’ASSIR al CAP Pare Claret, que amb la recent entrada en funcionament del nou CAP Vila de Gràcia – Cibeles, aquell millora espais i serveis per a l’atenció a la salut sexual i reproductiva de la població gracienca.Pel que fa a la gent jove (fins els 30 anys) es poden adreçar al CJAS (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat) situat al c/La Granja 19 planta baixa. Aquest recurs ha atès en 2016 a 9364 joves, majoritàriament noies.Consolidar drets és exercir els que es tenen, començant pel dret a la informació. L’apoderament de les dones també ve per aquí, amb el dret a decidir sobre el propi cos.

Àngels Tomás

Publicat a L'Independent de Gràcia núm.662 de 31 març 2017